Tips og Råd

Her får du hjelp med innstillinger, tips for å løse eventuelle feil og veiledning i funksjoner som Tur, Finn Hund, Aktivitet, Geofence og mer.

Finn hund Tur Geofence Aktivitetsmåling

Hvordan fungerer funksjonen?

Finn hund

Finn hund er en funksjon utviklet for å spore hunden i tilnærmet sanntid, dersom hunden ikke kommer tilbake som forventet eller har stukket av. Hundens posisjon oppdateres i appen ca. hvert 10. sekund.

Finn hund stopper automatisk etter 30 minutter for ikke å tømme batteriet. Hvis du trenger mer tid, kan du starte Finn hund på nytt for å fortsette sporingen uten opphold.

Batteriforbruk:

  • Ved kontinuerlig bruk: Batteriet varer rundt 6-7 timer fra fulladet tilstand.

Tips! - Hvis du bruker Finn hund-funksjonen ofte, anbefaler vi at du lader sporingsenheten daglig.

1. Start "Finn hund"

Trykk på Finn nederst på skjermen og deretter på den blå "Finn hund"-knappen.

2. Lokalisering

Systemet lokaliserer sporingsenheten i løpet av 2-7 minutter.

3. Pilen viser retning

Når sporingsenheten er lokalisert, vri mobilen i retningen vist på skjermen slik at pilen peker opp mot prikken.

4. Riktig retning

Når mobilen peker i riktig retning skifter sirkelen rundt pilen til grønn farge. Du kan se posisjonen til sporingsenheten i kartet og tid siden siste posisjonsoppdatering til venste på skjermen.

5. Posisjonsikon

Når avstanden til sporingsenheten er mindre enn 25 meter, endres pilen til et posisjonsikon for å indikere at hunden er i umiddelbar nærhet.

Hvordan fungerer funksjonen?

Tur

Med Tur-funksjonen kan du registrere turene du tar sammen med hunden din, slik at du får full oversikt over rutene dere har gått og enkelt kan finne igjen favorittstier eller oppdage nye områder.

Under turen kan du se ruten dere har gått og hundens posisjon på kartet fortløpende. Sporingsenheten samler inn posisjoner ca. hvert 15. sekund, som oppdateres hvert 1,5 minutt i appen.

Du får også informasjon om hvor langt hunden har gått og turens varighet. Turene du registrerer vil bli lagret under Mine Turer, og kan enkelt deles med venner, familie eller på sosiale medier.

Batteriforbruk:

  • Ved bruk av tur-funksjonen 2t per dag: Batteriet varer i 3-4 dager fra fulladet tilstand.

Tips! - For å begynne å motta posisjoner så raskt som mulig, anbefaler vi at du trykker på "Start tur" når sporingsenheten er nær deg, for eksempel før du forlater huset eller bilen.

1. Start tur

Du starter logging av turen ved å trykke på Tur, for så å trykke på den blå "Start tur"-knappen.

2. Lokalisering

Turen starter når sporingsenheten har blitt lokalisert, dette tar ca 2-7 minutter.

3. Oppdatering av posisjon

Sporingsenheten samler inn posisjoner ca. hvert 15. sekund som oppdateres ca. hvert 1,5 minutt i appen.

4. Rute og distanse

Tilbakelagt rute og distanse oppdateres fortløpende underveis i turen. Tid siden siste posisjon kan du se til venstre på skjermen. Trykk Stopp for å stoppe og lagre turen når turen er over.

5. Mine turer

Under Mine turer får du oversikt over alle registrerte turer med totalt antall skritt og tilbakelagt distanse for valgt tidsperiode.

6. Turdetaljer

Klikk på en enkelt tur for å få et mer detaljert bilde av turen. Del turen med venner, familie eller på sosiale medier ved å trykke på "del" i høyre hjørne øverst på skjermen.

Hvordan fungerer funksjonen?

Geofence

Med Geofence blir du varslet når hunden beveger seg ut av, eller inn i, et definert område. Hundens posisjon sjekkes én gang i minuttet når et Geofence er aktivert.

Du kan når som helst aktivere/deaktivere et Geofence, legge til flere, eller redigere og slette de du allerede har opprettet.

Du endrer plasseringen av Geofence ved å dra sirkelen til et annet sted på kartet, og du kan utvide eller forminske område ved å bruke slideren.

Batteriforbruk:

  • Ved kontinuerlig bruk: Batteriet varer 11-12 timer fra fulladet tilstand.

Tips! - Hvis du bruker Geofence-funksjonen ofte, anbefaler vi at du lader sporingsenheten hver dag/annenhver dag. Husk å deaktivere Geofence når det ikke er i bruk for å unngå unødvendig batteribruk.

1. Opprett Geofence

Trykk på Geofence-ikonet på kartet og trykk deretter på "Opprett et nytt Geofence".

2. Plassering av Geofence

Flytt den blå sirkelen ved å trykke på fingeren i sirkelen, og dra området til ønsket plassering i kartet.

3. Størrelse på Geofence

Bruk skalaen for å justere størrelsen på området du ønsker å markere. Gi navn til Geofence og trykk "Lagre".

4. Aktiver/deaktiver/slett

Et nytt Geofence vil automatisk aktiveres når det blir opprettet. Trykk på Geofence-ikonet på kartet for å skru et Geofence av eller på, og for å redigere eller slette det.

5. Oppdatering av posisjon

Geoefence-funksjonen sjekker om sporingsenheten har forlatt eller kommet innenfor det definerte området én gang i minuttet.

Hvordan fungerer funksjonen?

Aktivitetsmåling

Med Aktivitet kan du måle hvor aktiv hunden din er. I appen kan du se totalt antall skritt og fordelingen mellom aktivitet og hvile:

  • Høy aktivitet (mer enn 500 skritt i timen)
  • Lav aktivitet (100-500 skritt i timen)
  • Hvile (mindre enn 100 skritt i timen)

Aktivitetsdata

Aktivitetsdata lagres automatisk så lenge sporingsenheten er på hunden. Det er ikke nødvendig å starte sporing, med f.eks. Finn hund eller Tur, for å logge antall skritt.

Aktivitetstabellen

Se hvor aktiv hunden din er sammenlignet med andre Mitt Spor-hunder! Rangeringen i tabellen baseres på antall skritt eller antall kilometer. Antall skritt oppdateres kontinuerlig så lenge sporingsenheten er på hunden, mens antall kilometer er basert på avsluttede turer i appen.

Ta kontakt med oss

Opplever du problemer med Mitt Spor?

Sørg for at du har installert den siste oppdateringen av Mitt Spor-appen og at du har oppdatert sporingsenheten.

Dersom du fremdeles opplever problemer, send oss en henvendelse ved å benytte kontaktskjemaet nedenfor.

Mitt Spor kontaktskjema